1.  Inleiding

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Solid Hosting voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 21-05-2018.

2.  Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Solid Hosting verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Verzenden van nieuwsbrieven;
Afhandelen van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

3.  Minderjarigen

Solid Hosting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

4.  Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

5.  Gegevens van Websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

6.  Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld. Zie onze cookieverklaring.

7.  Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

8.  Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de helpdesk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy.

9.  Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.  Gegevens inzien en aanpassen

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

11.  Wijzigingen in deze privacyverklaring

Solid Hosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.